START SES

Відділ освіти
Тетіївської районної державної адміністрації

« ДНЗ Тетіївського району | Контакти »

23.09.2011

Кожна історична доба характеризується своїми поглядами на освіту. Звернувшись до фактичного матеріалу минулого зрозуміли, що багато чого позитивного можна використовувати і тепер, адже багато теоретичних проблем сучасної методики важко глибоко осмислити без урахування історичного надбання. Працюючи над історією методичної служби Тетіївського району, довелося збагнути, що особливого розвитку методична служба набула у післявоєнні роки.
1-го січня 1944р. м.Тетіїв і більшість сіл району були звільнені від тимчасової німецької окупації. Школи почали працювати з 10 січня 1944р. З 1944 по 1946р. завідуючим відділу освіти працював Савчук Петро Іванович, завпедкабінетом – Данилюк Ганна Харлампіївна. Працювати в школі в цей час було надзвичайно важко, зовсім не було підручників, не було ніякого навчального обладнання. Писали на папір’яних мішках чорнилом зробленим з бузини, столового буряка, омели. В зв’язку з важкими матеріальними умовами, за рахунок батьків організовано громадське харчування всіх учнів. Харчувалися раз в день. В районі після війни залишилося багато дітей сиріт, напівсиріт. Для них були організовані гарячі сніданки, продукти надходили з райторгвідділу та колгоспів. Не зважаючи на важкі післявоєнні роки життя, учні виявляли великий інтерес до навчання.
Tetiiv_RDA

Вихованці Софіпольської початкової школи


Війна 1941-1945 років і пов’язані з нею труднощі наклали певний відбиток на діяльність усіх установ і закладів освіти. Зріс попит на освічених людей, які могли відбудовувати і працювати в різних галузях народного господарства, а отже формується соціальний запит на освіту.
Виникла гостра потреба у поповнені шкіл додатковими кадрами. До педагогічної діяльності була залучена велика кількість осіб без спеціальної освіти.
В 1944-1948р. в районі працювали 29 шкіл, з них середніх 4, 10 семирічних, 15 початкових. Школи розміщувалися в 24 спеціальних приміщеннях та в 15 пристосованих. На той час працювало 282 вчителі але 111 з них не мали відповідної освіти, тому перед райпедкабінетом стояло завдання охопити вчителів заочною формою навчання в педшколах, учительських інститутах, проведенням учительських конференцій.
Тому в центрі всієї роботи з педагогічними кадрами ставиться питання якнайшвидше підвищення рівня вчителя, набуття ними навичок організації навчально-виховної роботи з учнями.
Охопити учителів заочною формою навчання в педшколах, учительських інститутах, педінститутах, університетах – основними колективними формами підвищення кваліфікації на той час були:
- короткотермінові курси;
- конференції.
Для цього в 1944 році в м. Тетієві при районному відділі народної освіти організований районний педагогічний кабінет, який став організуючим центром цих заходів.
Наказом по відділу освіти Данилюк Ганну Харлампіївну було призначено завідуючою райпедкабінетом.
Першим підсумком навчального 1944 року була і учительська конференція, яка відбулася 25 вересня 1944 року. Вона була підсумком проведеної роботи і намітила ряд заходів для її подальшої активізації. Відзначалось, що слід надавати допомогу та консультації вчителям літератури. Розробили плани і методи керівництва роботою з підвищення кваліфікації працівників освіти.
Tetiiv_RDA

В післявоєнні роки І учительська конференція відбулася 25 вересня 1944р.


Наказом по відділу освіти Данилюк Ганна Харлампіївна була призначена завідуючою районним педкабінетом.
Ганна Харлампіївна працювала в Тетієві з 1937 року до пенсії. Була заввідділом народної освіти, завпедом, працювала в Тетіївській середній школі (нині школа № 3), займалась естетичним вихованням учнів.
Tetiiv_RDA

Для покращення роботи в Тетіївській середній школі Данилюк Г.Х. переводять завпедом в дану школу. А наказом №3 від 29.08.1946р. призначають завпедкабінетом Мацієвича Миколу Леонідовича, який продовжував роботу Ганни Харлампівни по підготовці педагогічних кадрів.
Tetiiv_RDA

Довгий час працював на посаді заступника директора з навчально-виховної роботи. Микола Леонідович був не лише висококваліфікованим педагогом, а й активним громадським діячем, до голосу якого прислухались односельчани. Його син Володимир Миколайович, продовжив вчительську династію, пішов по стопах свого батька – також став вчителем біології. Займав один рік посаду директора Кашперівської середньої школи.
11.09.1958р. – приступив до посади заступника директора з навчально-виховної роботи.
З 20.08.1961 року – не працює в Кашперівській середній школі.
У 1947 році Данилюк Г.Х. знову очолює райпедкабінет.
Протягом 1947-1948 років міністерством освіти республіки були видані спеціальні документи: положення “Про методичну роботу в школі”, „Про кущові методичні об”єднання вчителів І-ІV класів”.


Положенням “Про методичну роботу в школі” передбачалось вирішення таких завдань:
- система підвищення рівня ідейно–політичної підготовки вчителя;
- удосконалення методичної підготовки вчителя щодо організації та проведення навчально – виховної роботи, а також збагачення її новими, більш удосконаленими методами і прийомами виховання і навчання учнів;
- вивчення та пропаганда досвіду роботи кращих вчителів та класних керівників;
- систематичне ознайомлення вчителів з новинками педагогічної, методичної, дитячої, художньої і науково – популярної літератури;
- прищеплення вчителю навичок активної самостійної роботи в теоретичних та експериментально – дослідницьких питаннях (вміння аналізувати свою роботу, підбивати підсумки, давати оцінку прийомам виховання та навчання).
У 1947 році виходить наказ по відділу освіти № 64 від 5 вересня про організацію методичної роботи.
З 1947 року райпедкабінет починає виконувати не лише обов’язки куратора по підготовці кадрів, а й керівництво методичною роботою.
Участь учителів у методичних об’єднаннях з метою підвищення фахової і методичної кваліфікації педагогів вважалась обов’язковою незалежно від освіти, досвіду та якості роботи вчителя.
В 1947 р. знову райпедкабінетом керує Данилюк Г.Х. по 1948 рік.
Кущові методичні об’єднання розширюють. Керівниками призначають вчителів, досвідчених, з вищою освітою, які організовували підготовку вчителів до чергових зборів кущового об”єднання, обмін досвідом серед вчителів, надавали індивідуальні консультації малодосвідченим вчителям.
Крім діяльності кущових предметних комісій проводились заходи на районному рівні. До них належали:
- серпневі та січневі конференції;
- секції вчителів з окремих спеціальностей.
За відповідальне відношення до підготовки конференції вчителям виносяться подяки.
Наказ № 63 від 5.09 1947р.
В 1948р. завпедккабінетом призначається молода вчителька Білеуш Домна Миколаївна.
Вчителька працювала учителем, завпедом Плоханівської школи (нині ЗОШ № 3), завпедкабінетом, а після того знову в Тетіївській середній школі до пенсії.
Tetiiv_RDA

Учителі Плоханівської школи (нині ЗОШ №3)
В першому ряду справа Білеуш Домна Миколаївна (перша), Данилюк Ганна Хармампівна (четверта), в другому ряду зліва Звонецька Поліна Климентіївна (перша).

В центрі всієї роботи з педагогічними кадрами ставиться питання про якнайшвидше підвищення освітнього рівня вчителів та набуття ними навичок організації навчально – виховної роботи з учнями.
Основними колективними формами підвищення кваліфікації на той час стали короткотермінові очно – заочні курси.
На виконання наказу по Київському Облвно від 23.09. 1948р. “Про єдину очно–заочну систему підвищення кваліфікації учителя” в районі на навчання в курсовий період на 1949р. направляються учителі: 1-4 класів – 10 учителів, 5 –7 класів – 7 учителів, 8 –10 класів – 3 учителі.
Завпедкабінетом Білеуш Д. М. забезпечувала всіх вчителів, що направляли на курсову перепідготовку навчальними планами й програмами, постачала літературу і слідкувала за своєчасним виїздом на консультації та семінари.
Наказом № 42(о) по райвно від 1.09.1949 року призначено на посаду заврайпедкабінетом Звонецьку Поліну Климентіївну, учительку історії. Їй дозволяли читати в школі 6-8 годин. Працювала завпедкабінетом з 1.04.1949р. по 21.08.1952р.
Працюють методичні об’єднання, семінари. Учителі старанно готувалися до них, використовуючи бібліотеку райпедкабінету. Тому Поліні Климентіївні встановлюється регламент роботи райпедкабінету.
Поліна Климентіївна підбирає кращих учителів, які при райпедкабінеті надають консультації вчителям району.
В 1950 році вводиться нова форма роботи – це педагогічні виставки з метою проведення підсумків роботи вчителів з позакласної та гурткової роботи.
У 1952р. на посаду завідувача райпетдкабінетом призначають директора Ненадихівської семирічної школи Слободяника Олександра Калістратовича.
Tetiiv_RDA

Після демобілізації з лав Радянської Армії Олександр Калістратович в 1946 році розпочав свою роботу учителем початкових класів Черепинської семирічної школи, потім директором Ненадихівської семирічної школи, заврайпедкабінетом, завметодкабінетом, учителем російської мови та літератури.
Великого розмаху в районі набуло заочне навчання в учительських інститутах, педінститутах, університетах. Для успішного заочного навчання необхідно було покращити умови роботи вчителів, так як вони перевантажені різною роботою. З приводу цього по відділу народної освіти від 15 грудня 1952 року виходить наказ №106, в якому вказано, що завпедкабінетом повинен систематично планувати інструктивні заняття заочників з питань методик по різних предметах з одноразовою організацією кваліфікованих консультацій з різних предметів. Також розпочалися “Педагогічні читання”. Директори шкіл контролювали виконання вчителями завдань з математики, біології, хімії на районні та обласні педагогічні читання.
Методичні питання найбільш загального характеру розглядалися на педагогічних нарадах початкових шкіл та на засіданнях педагогічної ради семирічних і середніх шкіл.
Працюють шкільні програмні комісії та методичні об'єднання.
Керівництво шкільними предметними комісіями та методичними об”єднаннями здійснювалося директорами шкіл та завідуючими навчальною частиною. В свою чергу, керівництво об”єднаннями, предметними комісіями нагляд за ходом районного масштабу, а також загальну координацію і контроль за проведенням всієї роботи з підвищення кваліфікації педагогічних працівників здійснював відділ освіти через шкільних інспекторів та районний педагогічний кабінет.
З жовтня 1953 року райпедкабінетом керує Синявський Євген Олексійович.
Tetiiv_RDA

Педагогічний колектив Снігурівської семирічної школи
В другому ряду зліва Синявський Євген Олексійович (третій)Основою методичної роботи вважались внутрішкільні заходи. Вони мали проводитись у таких організаційних формах:
- засідання класних методичних об”єднань учителів початкової школи та учителів 1-4 класів семирічної і середньої школи;
- засідання предметних комісій у семирічній та середній школах.
- наради класних керівників за участю старших вожатих і шкільних бібліотекарів.
В жовтні місяці відділ народної освіти перевіряв роботу районних предметних комісій. З приводу цього був виданий наказ “Про стан та заходи до поліпшення роботи районних предметних комісій.” Були відзначені недоліки. Для поліпшення роботи районних методичних об”єднань потрібно:
- директорам шкіл забезпечувати явку вчителів на засідання предметних комісій;
- райпедкабінету (тов. Синівському Є.О.) надавати своєчасну допомогу, методичну літературу вчителям що готують доповіді;
- керівникам районних комісій та керівникам методоб”єднань після засідання комісій звітувати в рейпедкабінет щодо проведеної роботи.
В серпні 1954 р. завпедкабінетом призначено молодого енергійного вчителя Скочика Володимира Карповича. Він працював до 1956р.
Tetiiv_RDA

Скочик Володимир Карпович


Молодого вчителя, після закінчення у 1957 році Київського педінституту відразу приймають на роботу у Тетіївську середню школу № 2. В 1960 році Володимира Карповича призначають директором цієї ж школи.
У 1981 році Скочик В.К. виходить на пенсію.
З 1956 року за методичну роботу в районі відповідають інспектори Щербак Дмитро Степанович та Головня Юрій Сидорович.
З 1956 року по 1962 за методичну роботу відповідає відділ освіти райвно, зокрема інспектори–методисти: Щербак Д.С. та Головня Ю.С..
Було видано ряд наказів з питань поліпшення системи наказів по методичній роботі.
Наказ №50 від 03.12.1956р.
Наказ №7 від 25.02.1957р.
Вперше на зимові канікули 1959 року були проведені олімпіади з різних предметів. В районній олімпіаді взяли участь 116 учнів, з них одержали “5” 42 учні.
Найкращих результатів добилися учні школи №1 м. Тетіїва (нині №3) директор Дмитрук М.І. та Денихівської школи директор Стороженко І.
По Тетіївському відділу освіти виходить наказ від 3.04.1956р. “Про підсумки роботи методичних об”єднань і предметних комісій під час весняних канікул”. Так як в цьому році вийшла постанова про перехід до загальної 10 - річної освіти, то в наказі вказано, що слід приділити увагу підвищенню методичного рівня педагогічних кадрів. І в грудні цього ж року визначають центри методичної роботи з залученням всіх шкіл, які визначаються в таких школах:
- Тетіївська середня №1;
- Теліжинецька середня;
- Кашперівська середня;
- Денихівська середня;
- Горошківська середня;
- П’ятигірська середня;
- Черепинська середня;
- Ситківська семирічна;
- Кошівська семирічна.
Для участі в складанні планів методичної роботи залучити директорів “дочірніх” шкіл.
В березні місяці 1958 року вперше в районі вийшов наказ про проведення першої олімпіади “Юних техніків“, а в 1958 році перші олімпіади з усіх предметів. Був створений організаційний комітет для підготовки і проведення шкільних та районних олімпіад, головою якого був призначений інспектор райвно Щербак Д.С.
Олімпіади з різних предметів були уже проведені на зимові канікули 1959 року.
В районній олімпіаді взяли участь 116 учнів, з них написали на “5” - 85 учнів.
В 1961 р. на виконання наказу Київського обласного відділу освіти №103 від 23 лютого1961р. про ліквідацію малописемності в районі організовують при кожній школі трьохмісячні курси по підготовці працюючої молоді до вступу в школи робітничої і сілської молоді та заочної школи. А також протягом березня–травня шляхом індивідуально–групового навчання організувати роботу по ліквідації малописемності (І- 4кл.).
Початок шістдесятих висунув перед школою та системою освіти в цілому нові завдання. Вони випливали, насамперед із прийнятих нових документів. Вже в 1961році було затверджене нове Положення про методичну роботу вчителів загальноосвітніх шкіл. Ним передбачені наступні форми роботи:
- індивідуальна самоосвітня робота;
- семінари і практикуми для вчителів різних спеціальностей;
- виробничо–педагогічні наради;
- школи передового досвіду;
- курси перепідготовки вчителів і керівних працівників установ народної освіти;
- консультації для молодих вчителів, відкриті уроки в кращих вчителів, взаємовідвідування;
- педагогічні читання та конференції.
Предметні комісії вчителів 5 – 10 класів і методичні об’єднання вчителів 1-4 класів та класних керівників створювалися, згідно цього положення в усіх восьмирічних та середніх школах при наявності трьох і більше педагогічних працівників однієї спеціальності або початкових класів. Одночасно допускається можливість охоплення предметною комісією учителів, споріднених предметів. Якщо ж у школі налічувалося менше трьох учителів навіть споріднених навчальних дисциплін, то положення дозволяло створювати циклові комісії гуманітарних і точних наук. У тих же школах, де не було можливості організувати навіть циклових комісій, директори повинні були періодично збирати всіх педагогічних працівників для обговорення найважливіших методичних питань. У такому випадку на обговорення виносилися найбільш актуальні питання, які, найчастіше, мали безпосереднє відношення до різних ділянок діяльності школи. Що стосується вчителів малакомплектних шкіл, зокрема початкових, то вони залучалися до колективних форм підвищення кваліфікації (предметних комісій та методичних об’єднань) найближчих восьмирічних і середніх шкіл.
Вищою ланкою колективних форм районного масштабу були районні предметні комісії викладачів 5-11 класів, методичні об’єднання вчителів 1-4 класів та класних керівників. Вони створювалися з метою колективного опрацювання актуальних питань навчально – виховних роботи та поширення передового педагогічного досвіду. Одночасно районні предметні комісії та методичні об'єднання займалися організацією короткотермінових заходів, що охоплювали педагогічних працівників відповідної категорії цілого району.
З метою поширення передового педагогічного досвіду в школах району та надання практичної допомоги вчителям і керівникам шкіл визначено громадських інспекторів (наказ №19 від 11.04. 1962р. та наказ № 69 від 20 листопада 1962р. “Про стан та заходи поліпшення методичної роботи в школах району”), були створені нові кущові методичні об'єднання.


З метою залучення досвідчених вчителів району до справи вивчення та впровадження передового педагогічного досвіду і надання методичної допомоги вчителям району призначали позаштатними інспекторами–методистами передових учителів.
Затверджено склад слухачів шкіл передового досвіду на громадських засадах. Обов'язки заврайпедкабінетом в ці роки виконував Ятківський П.Н.
В районі також організовується Педагогічне товариство (керівник Скочик В.К.), яке підтримує і розвиває творчу ініціативу всіх тих, хто займається науково–дослідницькою і методичною роботою в галузі педагогіки, створює проблемні лабораторії для дослідження важливих питань педагогіки і методик, залучає до роботи в них на громадських засадах працівників педагогічної та суміжних наук, передових вчителів органів народної освіти, викладачів вищих і середніх спеціальних навчальних закладів та організацій.
Товариство вивчає, узагальнює, впроваджує в практику передовий педагогічний досвід загальноосвітніх шкіл:
- проводить науково–практичні конференції, педагогічні читання;
- організовує конкурси на кращі наукові роботи в галузі педагогіки;
- бере участь у створенні підручників, навчально–методичних посібників;
- забезпечує публікацію кращих науково–педагогічних та методичних праць.
Так в районі у вересні 1963 року кафедрою педагогіки КДПУ ім. Горького, обласним інститутом удосконалення вчителів, обласним та районним педагогічним товариством і райвно було проведено науково - практичну конференцію на тему: “Шляхи ефективності уроку.” Для цього завпедкабінетом Ятківський П.Н. та голова педагогічного товариства Скочик В.К. склали тематику науково - практичної конференції, призначили керівників секцій. Конференція пройшла на високому науковому та методичному рівні. Учителі на секціях визначили шляхи ефективності уроків.
В зв’язку з укрупненням району знову призначають громадськими методистами кращих учителів Тетіївського, Володарського, Ставищенського районів та завпедкабінетом на громадських засадах Ятківського П.Н.
В 1965 році проведена районна педагогічна виставка “Піднесення рівня знань і успішності учнів 1-4 класів” і кращі роботи були представлені на обласну педагогічну виставку. Відповідальність за проведення і підготовку виставки покладається на інспектора шкіл Щербака Д.С., який в районі здійснює керівництво методичною роботою, виданням програм, методичних листів, підручників і т. п. (наказ №88 11 листопада 1966р).
В 1966-1967н.р. широко розвивається вивчення передового педагогічного досвіду та впровадження його в школи району для підвищення кваліфікації педагогічних кадрів.
За сумлінну та ефективну працю учителів відзначають грамотами та подяками.
Tetiiv_RDA

Сенько Іван Федорович


В 1966 році Сеньку Івану Федоровичу присвоюють звання „Заслужений учитель Української РСР”. З 1949 по 1977 рік працював зав.відділом народної освіти, а з 1977 року по 1983 рік працював методистом РМК та зав.методкабінетом.
В 1967 році у вересні місяці вперше з метою своєчасного високоякісного планування та систематичного переведення методичної роботи з педагогічними та медичними працівниками дошкільних закладів затверджують керівниками районних методичних об”єднань Вовк Віту Юріївну та Безкровну Валентину Григорівну. Їм доручають скласти плани роботи методичних об'єднань та забезпечувати проведення методичної роботи на високому ідейному та науковому рівні.
В грудні 1967р. організовується методичний кабінет.
Tetiiv_RDA

Приміщення методичного кабінету (1967рік)


Керівником методичного кабінету призначається Слободяник О.К. та методистом Найчук Г.В.
Tetiiv_RDA

Слободяник Олександр Калістратович
(перший завідуючий райметодкабінетом)


1950-1952 роки – директор Ненадихівської середньої школи;
1966 рік – присвоєно звання „Відмінник освіти”;
1967 рік – призначено завідуючим райметодкабінетом, нагороджений грамотою Тетіївського РК КП України;
1971 рік – нагороджений грамотою Міністерства освіти УРСР;
1973 рік – нагороджений Почесною грамотою районного відділу народної освіти;
1975 рік – нагороджений грамотою Київського обласного відділу освіти.
Tetiiv_RDA

Перший методист райметодкабінету


1963-1965р.р. – інспектор по дошкільному вихованню Тетіївського райвно.
1968-1971р.р. – методист райметодкабінету.
1971-1979р.р. – інспектор–методист по дошкільному вихованню Тетіївського райвно.
В обов’язки зав РМК Слободяник О.К. входить керівництво райметодкабінетом, фільмотекою та всією методичною роботою в районі, відання перепідготовкою педагогічних працівників району та підвищення їх ідейно – політичного рівня, керівництво викладання та організація позакласної роботи з російської мови та літератури всіх шкіл району, організація, вивчення та поширення передового педагогічного досвіду.
На методиста Найчук Г.В. покладається: методичне керівництво початковою освітою, дошкільним, позашкільним вихованням дітей, піонерською і комсомольською роботою, групами і школами продовженого дня, шкільними інтернатами, П”ятигірською допоміжною школою–інтернат, завідування бібліотекою райметодкабінету.
В квітні 1968 року створюється рада районного методичного кабінету:
Слободяник О.К. – голова, зав. мет. кабінетом;
Дмитрук Микита Іванович - директор Тетіївської середньої школи;
Коломієць Андрій Дем’янович;
Найчук Галина Валер’янівна;
Щербак Дмитро Степанович – інспектор;
Яроповецькой Любомир Васильович;
Ятківський Петро Никифорович.


Було створено 26 районних предметних комісій та методичних об’єднань, сім постійнодіючих семінарів–практикумів, 22 школи передового досвіду. Працювали також міжшкільні предметні комісії з основних наук чотирьох опірних середніх шкіл, 19 громадських методистів. Складні завдання виникли в зв'язку з переходом на нові програми та необдуманим формуванням загальної середньої освіти. Були висунуті вимоги щодо подальшого вдосконалення організаційних форм і методів роботи. Ці зміни та вдосконалення відбиті в ряді документів, затверджених протягом 60-70 років: статут середньої школи, “Положення про методичну роботу з учителями загальноосвітніх шкіл УРСР,” “Положення про педагогічну раду загальноосвітніх шкіл,” “Положення про обласні інститути удосконалення вчителів”. Зміни скасували, насамперед, ліквідації циклових комісій та об'єднань, а також методичних нарад у школах з невеликою кількістю вчителів.
Більш чітко визначились права і обов’язки голів методичних об'єднань, директорів шкіл, заступників з навчально – виховної роботи, організаторів позакласної і позашкільної роботи. Відповідно до нового “Положення про методичну роботу” запроваджено єдиний термін “методичне об'єднання вчителів.” Надалі він використовувався для означення колективних форм, які до того часу називались предметними та методичними комісіями. Таке об'єднання вчителів з конкретних спеціальностей (класів) було, звичайно, більш зручною формою для успішного підвищення фахового рівня та методичної кваліфікації.
Tetiiv_RDA

Засідання районного методичного об’єднання учителів географії
(керівник Павлюченко Л.М.)

Важливе місце в системі роботи з педагогічними кадрами відводилось діяльності опірних шкіл, на базі яких проводились різні колективні заходи та експериментально – дослідницька робота.
Також набули розповсюдження школи передового досвіду, діючі семінари, одноразові коротко–термінові заходи (семінари–практикуми, екскурсії, різноманітні наради, педагогічні читання, науково – практичні конференції тощо). Уся ця розгалужена система, включаючи індивідуальну самоосвіту, як основу підвищення кваліфікації, а також курсову перепідготовку, заочне навчання і різні заходи було спрямовано на постійне підвищення освітнього та наукового рівня, а також фахової і методичної кваліфікації педагогічних кадрів.
Кожен етап розвитку системи народної освіти вдосконалював старі і розробляв нові організаційні форми і зміст роботи з педагогічними кадрами. Цьому сприяли як розвиток педагогічної науки, так і досвід вчителів – практиків. Поступово створювалася загальна система підвищення кваліфікації, найважливішими складовими частинами якої були:
- підвищення вчителями та іншими педагогічними працівниками свого наукового рівня, фахової і методичної кваліфікації через заочне навчання;
- курсова перепідготовка вчителів усіх категорій на базі педагогічних навчальних закладів та університетів;
- участь педагогічних працівників шкіл та органів освіти в обласних і центральних заходах з підвищення кваліфікації;
- організація районних, міжшкільних заходів з підвищення кваліфікації в тому числі індивідуальна самоосвіта вчителів.
В 1969-1970р. школи масово переходять на нові навчальні плани, програми та підручники, методична робота стає особливо чіткою і змістовною, ефективною. Вона максимально сприяла успішності вчителів до виконання нових навчальних програм. Учителі сумлінно працювали над підвищенням свого ідейно – теоретичного фахового, методичного рівня. Покращилась робота в шкільних, міжшкільних та районних предметних і методичних комісіях, районних семінарах вчителів, шкіл передового досвіду.
Для забезпечення дальшої успішної підготовки педагогічних працівників до переходу на нові навчальні програми проводяться двотижневі курси при методичному кабінеті. Методичний кабінет склав розклад роботи курсів, залучав для роботи кращих вчителів, та учителів які пройшли курсову перепідготовку при обласному інституті УКВ (наказ № 47 від 26.05 1969р).
Великого розмаху набули методичні об’єднання і в дошкільних закладах. Проводяться семінари, творчо працюють вихователі і завідуючі.
Tetiiv_RDA

Методичне об’єднання завідуючих ясла-садками


Заочна освіта відіграла велику роль у підвищенні кваліфікації педагогічних кадрів та сприяла широкому зростанню освітнього рівня педагогічних колективів. Проте, отримані таким чином знання і набуті практичні навички без постійної додаткової післядипломної освіти не могли забезпечити якісного педагогічного процесу в школі, тому у загальноосвітній системі підвищення кваліфікації усіх педагогічних кадрів заочне навчання було важливим, але не основним компонентом.
Іншою складовою частиною єдиної системи підвищення кваліфікації, як уже відзначалось, була курсова підготовка учителя. У різні періоди змінювались її цілі, організаційні форми та зміст набули значного досвіду у влаштуванні курсів, також значно покращився їх якісний рівень, оскільки до роботи на курсах залучались висококваліфіковані наукові та педагогічні кадри.
В 60 –70 р. найпоширеніші курси були:
- на базі педагогічних навчальних закладів та університетах;
- на базі наукових установ та інститутів удосконалення вчителів.
Курсова перепідготовка на базі навчальних закладів проводилася з метою підвищення фахової та методичної кваліфікації (наказ № 20 13.03 1970р).
Кращі можливості для курсової перепідготовки все-таки були в інститутах удосконалення. Працівники інституту тримали зв’язок із школами, що давало можливість уважніше підходити до потреб слухачів.
Учителі району брали участь в обласних і центральних заходах з підвищення кваліфікації:
- короткотривалі семінари;
- семінари–практикуми;
- педагогічні читання;
- наукові практичні конференції;
- навчальні екскурсії;
- педагогічні виставки.
Крім цього великого поширення в районі набули різноманітні наради керівників шкіл, працівників органів народної освіти і методичних кабінетів, вчителів та інших категорій педагогів. Їх проведення було пов”язане, головним чином, з вирішенням певних актуальних на той час питань, а тому не мали систематичного та планового характеру.


Корнійчук Ганна Денисівна

Tetiiv_RDA


- впродовж багатьох років була головою районного методичного об’єднання вчителів початкових класів Тетіївського району;
- делегат IV з’їзду вчителів СРСР (за багаторічну і сумлінну працю присвоєно звання „Заслужений учитель Української СРСР, 1961 рік).
Але найнижчою ланкою в організації роботи з підвищення кваліфікації всіх кадрів, що зайняті на педагогічній роботі була, звичайно, школа. Саме тут у процесі щоденної діяльності проявлявся талант учителя, його пошуки нового, успіхи, невдачі.
Проте, у селах району переважали невеликі школи, тому центр роботи переноситься у міжшкільні рамки. З приводу поліпшення методичної роботи в районі виходить (наказ № 99 від 1.09. 1970р).
Вперше районний методичний кабінет організовує конкурс учнівських творів та огляд – конкурс технічної творчості школярів (накази №105 від 13.12. 1969р., №13 від 24.02. 1970р., №24 від 9.04. 1970р.)
- підвищення фахового і методичного рівня (в тому числі і набуття педагогічної майстерності);
- підвищення культурно-освітнього рівня.
Кінцевою метою, як індивідуальної самоосвітньої роботи, так і колективних освітніх заходів визначалось не тільки підвищення фахової і методичної кваліфікації, але й вивчення суспільно – політичної літератури, ознайомлення з тогочасними досягненнями науки і техніки, новинами культури, тощо. Йшлося про охоплення широкого кола питань, що вимагало від педагогічних працівників систематичної і наполегливої праці. Вона здійснювалась таким шляхом:
- поповнення знань у процесі щоденної педагогічної діяльності;
- ознайомлення з метою викладання предметів у процесі регулярного читання книг і періодичних видань;
- ознайомлення з новинами науки, культури і техніки;
- опрацювання актуальних питань наукового характеру та методики викладання свого навчального предмета і проведення на цій основі уроків та виховних заходів з учнями;
- підготовки та оформлення доповідей, рефератів, методичних розробок тощо;
- відвідування публічних лекцій, театру, кіно ;
- прослуховування і перегляди програм радіо і телебачення ;
- щоденного спілкуванню з колегами по роботі, спеціалістами з різних галузей науки, культури, техніки, батьками учнів, населення.
В районі учителі займалися експериментальною роботою та науково-дослідницькою. Так учитель Тетіївської ЗОШ І-ІІІ ступенів №2 Поліщук Микола Володимирович став науковим кореспондентом лабораторії методики навчання хімії НДІ педагогіки УРСР проводить важливу науково-педагогічну роботу по дослідженню актуальних проблем методики навчання хімії. За наслідками цієї роботи ним особисто та у співпраці було опубліковано 30 наукових робіт. Серед них чотири посібники для вчителів хімії видавництво "Радянська школа". Микола Васильович був членом редколегії республіканського науково-методичного збірника "Методика викладання біології, хімії, географії".

Поліщук Микола Володимирович
(директор Тетіївської ЗОШ І-ІІІ ступенів №2)

Tetiiv_RDA


1974 рік – нагороджений нагрудним значком „Відмінник народної освіти”
1976 рік – присвоєно звання „Старший вчитель”
1985 рік – присвоєно звання „Учитель -методист”
1988 рік – нагороджений медаллю імені Макаренка.
Відмінник народної освіти – посмертно.

В цей час (1973) відбуваються зміни в методичному кабінеті: зав.методкабінетом стає Фещук Є.І., методистами Слободяник О.К., Найчук Т.В. – 1973.
Методичний кабінет займається не тільки курсовою, а й докурсовою перепідготовкою (Накази №6 від 19 січня 1973 року, №8 від 14 січня 1974 року).
В 1974 році зав.методкабінетом стає Скочик Володимир Карпович.
В цей час методистами працюють: Хороша Марина Денисівна, Найчук Галина Валер”янівна. Триває перепідготовка учителів при вузах та інституті удосконалення, розробляються плани перепідготовки учителів району.
Повільно зростає освітній рівень серед учителів початкового ступеня, художнього циклу, трудового навчання і фізичного виховання.
Тому проблема підвищення кваліфікації педагогічних кадрів продовжувалася залишатись і надалі актуальною, особливо на фоні чергової атестації педагогічних працівників, яка проводилася з метою визначення рівня ділових і морально - політичних якостей працюючих учителів.
Відомо, що атестація педагогічних працівників у системі освіти проводилася не вперше. 10 квітня 1936 року була прийнята офіційна постанова Центрального Виконавчого комітету і Ради народних комісарів Союзу РСР про запровадження персональних звань для вчителя та призначення вчителів, завідуючих і директорів шкіл. У другому пункті цього документа вказувалось: "Запропонувати народним комісарам освіти союзних республік провести до 1 серпня 1938 року атестацію на звання учителя початкової і середньої школи всіх осіб, що працюють учителями у початковій, неповній середній та середній школі".
Атестація проводилася в районі з представниками Народного комісаріату освіти УРСР, області та району.
І так атестація проводилася щорічно до початку війни.
Тому проведення другої атестації, як щодо цілей, змісту, та і самої її організації, носило дещо інший характер. Про це вказувалось в урядові постанові від 16 квітня 1974 року “Про атестацію учителів загальноосвітніх шкіл “, “ Положення про порядок атестації учителів загальноосвітніх шкіл”.
Атестацію проходили майже всі педагоги загальноосвітніх шкіл, методисти, інспектори, працівники освіти, але не проходили молоді спеціалісти зі стажем менше трьох років. Готуючись до атестації, вчителі брали активну участь у діючих колективних формах роботи з підвищенням кваліфікації. Велику роботу приділяли індивідуальній самоосвіті. В цей час завідуючою методкабінетом призначається Бакай Лідія Тарасівна, методисти:
1. Маляренко Г.П.,
2. Сенько І.Ф.,
3. Карпінський Я.Д.,
4. Василенко Л.Д.,
5. Найчук Г.В.
За результатами атестації не просто визначались вчителі, які відповідали зайнятій посаді, а й присвоювали педагогічне звання “Старший вчитель”. Звання “Старший вчитель” вперше присвоїли учителю хімії Тетіївської ЗОШ І-ІІІ ступенів №2 Поліщуку Миколі Володимировичу.
З 1978-1985 р.р. зав.методичним кабінетом був Карпінський Ярослав Дмитрович. В цих роках розпочалася підготовка проведення реформи загальноосвітньої і професійної школи. Базовим документом такого заходу вважались “Основні напрямки реформи загальноосвітньої і професійної школи.” Передбачалось підвищення якості освіти і виховання, забезпечити більш високий науковий рівень викладання кожного предмету, місце оволодіння основами науки, поліпшення ідейно-політичного і морального виховання, естетичного та фізичного розвитку. Вдосконалювались навчальні плани та програми, підручники і навчальні посібники, методи навчання і виховання. Ставилось питання не допускати перевантаження учнів та надмірної складності навчального матеріалу. Реформою передбачалося підняти на вищий якісний рівень теоретичної та практичної підготовки учителів.
З 1985 року – зав.методичним кабінетом став колишній директор Тетіївської ЗОШ І-ІІІ ступенів №4 Якименко Микола Романович, який впровадив систему вивчення, впровадження роботи шкіл молодого директора, вчителя - новачка, наставництво. Вперше було присвоєно звання “вчитель –методист “, керівникам –методичних об”єднань Лищук Тетяні Андріївні, Решетник Людмилі Олександрівні, які пропрацювали керівниками РМО більше десяти років. Звання “Старший учитель” одержали Паньчак Юлія Петрівна та Схаб Надія Іванівна.


Якименко Микола Романович

Tetiiv_RDA


Понад 17 років очолював педагогічні колективи Тетіївських середніх шкіл №1, №3.
З 1982 - 1985 роки - працював інспектором Тетіївського райвно.
З 1985 по 1995 рік – працював завідуючим райметодкабінету.
Відмінник освіти УРСР, нагороджений медалями „За трудову доблесть”, „Ветеран праці”
Зав.методичним кабінетом Якименко М.Р. доклав чимало зусиль до становленню директорів, заступників, молодих педагогів. З його ініціативи вперше в районі були надруковані методичні розробки вчителів “Літературні обрії Тетіївщини “ Тетяни Іванівни Бойко, “По рідному краю“ Василя Миколайовича Вістяки.


Бойко Тетяна Іванівна

Tetiiv_RDA


З 1972 року по даний час працює учителем української мови та літератури в Тетіївській ЗОШ І-ІІІ ступенів №4.
Тривалий час очолювала районне методичне об’єднання вчителів української мови та літератури.
Нині є керівником обласної школи передового педагогічного досвіду учителів української мови та літератури при Київському обласному інституту післядипломної освіти педагогічних кадрів.
1982 рік – нагороджена почесним знаком „Відмінник освіти України”.
1987 рік – нагороджена почесним знаком „Отличник просвещения СРСР”.
1988 рік – присвоєно звання „Учитель-методист”.
2003 рік – Указом президента України присвоєно звання „Заслужений учитель України”.
При зав.райметодкабінетом Якименка Миколи Романовича методистами працювали:
1. Глобець Ольга Михайлівна;
2. Дячук Анастасія Савівна;
3. Корабельська Ольга Петрівна;
4. Бондаренко Галина Миколаївна;
5. Тонковид Ольга Володимирівна;
6. Лобага Аїна Костянтинівна;
7. Людкус Любов Михайлівна;
8. Безобчук Валентина Григорівна;
9. Мірошниченко Віра Іллівна;
10. Поліщук Ірина Володимирівна;
11. Романовська Нталія Василівна;
12. Наконечна Наталія Іванівна.
В цей час в районі проводиться обласний семінар завідуючих дитячими садками, де були намічені перспективні плани роботи в дошкільних закладах.
Tetiiv_RDA

Учасники обласного семінару завідуючих дитячими садками


Tetiiv_RDA

Герега Валентина Іванівна


В ці роки їй присвоюється звання „Заслужений вчитель Української РСР”.
Як вчитель-методист очолювала і спрямовувала роботу районного методичного об’єднання вчителів російської мови та літератури.
З 1996 по 1997 рік завідуючою райметодкабінетом працювала Кера Світлана Андріївна.
З 1997 року по 2000 рік завідуючою райметодкабінетом працює Бондаренко Галина Миколаївна. В цей період проводиться багато різних заходів, пов’язаних з підвищенням наукового рівня, фахової та методичної кваліфікації педагогічних кадрів.
Проводиться виїзне навчання обласного інституту удосконалення. Вперше район приймає участь в різних обласних освітянських конкурсах. Започатковується відзначення учителів і керівників що стали переможцями цих заходів.
Tetiiv_RDA

Свято веде Галина Миколаївна Бондаренко


На базі методкабінету проходить обласний семінар завідуючих методичними кабінетами, який відзначив велику його роботу та досвід.
Райметодкабінетом вивчається і поширюється передовий педагогічний досвід кращих учителів району.
В 1999 році виходить в науково-методичному освітянському часописі „Світло” друкується стаття Олександри Соловей „Сонцесяйна планета душі” про роботу завідуючої рай методкабінетом Бондаренко Г.М.
В цьому ж році відкривається Київський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних кадрів в м. Біла Церква з яким налагоджується тісний зв’язок.
Активну участь район також приймає в обласній педагогічній виставці, яка свідчить про досягнення і знахідки педагогів. Учитель-методист Бойко Тетяна Іванівна підготувала посібник з літератури „Вивчення творчості Івана Драча”.
Отримують давно очікувані необхідні посібники і вчителі хімії. В.І.Сенько в творчу лабораторію методкабінету подав праці „Як видобувати реактиви в умовах шкільної лабораторії” та „Збірник задач з хімії”.
Завдяки наполегливості і вдумливому підходу до справи районного відділу освіти і методкабінету 17 учителів району брали участь в обласному етапі конкурсу „Учитель року”, 6 керівників закладів освіти в конкурсі „Кращий керівник навчального закладу”.


Прищепа Ніна Борисівна

Tetiiv_RDA

З 2000 по 2002 рік райметодкабінет очолює Прищепа Ніна Борисівна.
В цей період продовжували свою роботу шкільні, районні і короткотермінові заходи. Слід відмітити певні досягнення та інновації:
- пошуки різноманітних нетрадиційних форм навчання;
- ознайомлення з досвідом роботи вчителів новаторів;
- перші спроби диференціації навчання;
- пошуки інновацій у педагогічній діяльності та їх застосування на практиці (наприклад - педагогіка співробітництва);
- вибір програм, підручників, форм навчання відповідають рівню підготовки та інтересів учнів.
Названі вище і цілий ряд інших новоутворень, хоч і не набули у той час масового практичного застосування, проте стимулювали вчителів переглянути свої підходи до навчально-виховної роботи з учнями відмовитись від назавжди встановлених шаблонів, що породжують інертність і стереотип у педагогічних діях.
Кінзерська Лариса Петрівна очолювала райметодкабінет в 2002-2005 роках, який був центром, що здійснював методичне та практичне забезпечення розвитку, підтримки та поширення сучасних технологій. В цей час активно працюють творчі групи вчителів.
Tetiiv_RDA

Під час заняття районної творчої групи вчителів української мови та літератури „Інтерактивні методи навчання на уроках української мови та літератури за участю Чубарук Олени Володимирівни - проректора Київського обласного інституту післядипломної освіти педагогічних кадрів.
Tetiiv_RDA

На базі райметодкабінету, в цей період, проводиться обласний семінар начальників відділів освіти де відбувається обмін досвідом із завідуючим райвідділом освіти Чечеринського райвиконкому Гомельської області Міщенко Л.П.

Методкабінетом випускається „Педагогічний вісник”, упорядником якого була методист Гусарчук О.І.
На базі Тетіївської ЗОШ І-ІІІ ступенів №4 реалізується особистісно-орієнтоване навчання за Програмою всебічного розвитку дитини „Крок за кроком”; на базі П’ятигірської ЗОШ І-ІІІ ступенів впроваджується Комплексна програма щодо формування навичок здорового способу життя дітей і підлітків (за проектом „Діалог”).
З 2000 року методистом по дошкільному вихованню працює Кривошея Наталія Іванівна. Навчання і виховання дітей в дошкільних навчальних закладах здійснюється за оновленими програмами „Дитина” і „Малятко” з урахуванням базового компонента дошкільної освіти. Виходячи з умов та своїх можливостей дошкільні заклади („Сонечко” № 1, „Берізка „ № 6, „Калинка” № 10) обирають напрямки роботи, організовують діяльність на втілення в практику роботи ідей С.Русової. Дитячий садок „Горобинонька” с.П’ятигори працює за методом В.Сухомлинського, № 2 „Веселка” за системою фізичного виховання, № 10 „Калинка” проводить в ігровій формі навчання дітей швидкого читання за методом Зайцева О.М.
Дошкільний заклад № 3 „Оленка” використовує в своїй роботі елементи технології саморозвитку М.Монтесорі.
Багатогранна методична робота з педагогічними кадрами в районі дає позитивні наслідки в районі. Набуває розмаху робота методичних об’єднань вихователів, завідуючих дошкільних закладів.
Tetiiv_RDA

Методичне засідання завідуючих дошкільними закладами


В 2005-2006 роках завідуючою райметодкабінетом була Погоріла Ірина Володимирівна.
Нова форма методичної роботи, - творчий звіт учителя, - спрямована на пошук, підтримку і пропаганду передового педагогічного досвіду вчителя, а також діяльності педагогічних колективів з питань технології, організації навчально-виховної та методичної освіти в закладах району. З року в рік зростає кількість висококваліфікованих педагогів, досвід яких заслуговує вивчення та впровадження.
В очному турі обласного етапу конкурсу „Учитель року” щорічно приймають участь вчителі району.
Залучення педагогів до різноманітних форм методичної роботи допомагає долати труднощі, які зустрічаються в роботі, спонукає до самоосвіти, дає можливість вивчати та брати на озброєння кращий досвід колег, підвищувати свій фаховий і методичний рівень.
Належний фаховий рівень вчителя з метою заохочення педагогічних кадрів відповідно до наказу відділу освіти та розроблених положень в районі проходять конкурси на кращу організацію методичної роботи.
Tetiiv_RDA

Погоріла Ірина Володимирівна

В 2005 році було започатковано учнівське самоврядування під керівництвом методиста з виховної роботи Василенко Олени Семенівни. В кожному навчальному закладі району впроваджено свою модель учнівського самоврядування, які розпочали свою діяльність за певним Статутом.

Методистами працювали в 1996-2007 роках:

1.Щербінська Т.В. 12. Мотовилець І.М. 22. Поліщук М.А.
2. Руденко В.Г. 13. Погоріла І.В. 23. Бондарець Л.П.

3. Осауленко В.П.

14. Орлова В.В. 24. Яремич Н.В.
4. Коваль О.О. 15. Мамчур Л.В. 25. Шляхтиченко Т.Д.
5. Кінзерська Л.П. 16. Гусарчук О.І. 26. Тонковид О.В.
6. Кривошея Н.І. 17. Куца Т.І. 27. Кінзерська Л.М.
7. Слюсар О.Д. 18. Бондаренко Г.М. 28. Безобчук В.Г.
8. Поліщук В.О. 19. Березнюк О.П. 29. Мірошниченко В.І.
9. Шаламай Л.П. 20. Решетник Л.О. 30. Криворученко Л.В.
10. Скочик П.П. 21. Василенко О.С. 31. Шмаль О.В.
11. Дмитрук Г.А.    

На початку цього періоду практичних змін не відбулося. Методичні об”єднання у школах працюють традиційно, розглядаючи в основному питання про внесення незначних змін у змісті та методах викладання навчальних предметів. Лише внаслідок часткової демократії життя школи, тодішні наради і засідання стали менш офіційними, а отже більш діловими та ефективними.
Методичний кабінет - це організаційна форма науково–методичної роботи з педагогічними працівниками. Він забезпечує управління двоєдиним педагогічним процесом, що складається з діяльності, спрямованої на підвищення педагогічної майстерності учителів.


З 2006 навчального року райметодкабінет очолює Гусарчук Ольга Іванівна.

Tetiiv_RDA

Гусарчук Ольга Іванівна


1983-1985 роки - директор Тетіївської школи №1;
1985-1990 роки – державний службовець;
1990-2001 роки – заступник з виховної роботи та вчитель математики Тетіївської ЗОШ №3;
2001-2004 роки – методист райметодкабінету;
2004-2006 роки – заступник з навчально-виховної роботи Тетіївської ЗОШ І-ІІІ ступенів №3.
В методичному кабінеті створена картотека передового педагогічного досвіду авторських та адаптованих програм, спецкурсів, навчально-методичних посібників підготовлені педагогічними працівниками. Їх нараховується 98.
Належний фаховий рівень вчителів і тісний зв”язок з інститутом післядипломної освіти дає позитивні результати у роботі з обдарованою учнівською молоддю.

Навчальний рік

МАН

олімпіади

конкурси

2001-2002

3 (1всеук.)

2

18

2002-2003

6

3

2

2003-2004

3

4

2

2006-2007

4

2

6

2005-2006

7

5 (1всеук.)

11-7 (всеук.)

2004-2005

9призерів

8 призерів

5 переможців

 

5 дипломантів

1 переможець  

11 призерів


Першим призером ІІ етапу МАН був Паньчак Андрій (учень Тетіївської ЗОШ №2).
Гречанюк Сергій (учень Денихівської ЗОШ) був неодноразово призером олімпіад з математики та у 2001-2002 н.році став переможцем ІІ етапу конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН та призером ІІІ Всеукраїнського конкурсу МАН (ІІ місце).
Робота методичного кабінету грунтується на основі аналізу результативності попередньої організаційно-методичної роботи. Планування здійснюється на діагностичній основі: моніторингу якості навчально –виховного процесу в закладах освіти району, вивчення стану організації методичної роботи.
Моніторинг діяльності закладів освіти бореться за основу при рейтинговій оцінці роботи освітніх установ району. Визначаються кращі школи серед закладів І-ІІ та І-ІІІ ступенів. Результати організації методичної роботи в загальноосвітніх школах висвітлюється на сторінках місцевої газети.
Річному плануванню передує ретельний аналіз стану справ, визначення основних напрямків удосконалення регіональної системи освіти, вивчення досвіду методичної роботи інших районів, консультування з Київського обласного інституту післядипломної освіти педагогічних кадрів міста Біла Церква.
Щорічно перед початком навчального року проводиться анкетування керівників освітніх установ щодо проблем навчально-виховного процесу.
Пропозиції висловлені в анкетах, враховуються методичною службою при плануванні заходів на новий навчальний рік.
Увійшли в практику роботи методичного кабінету педагогічні зустрічі з керівниками освітніх установ: заступниками директорів шкіл, завідуючих дошкільних установ, позашкільних закладів.
Працівники методичного кабінету приділяють значну увагу реалізації президентської Програми “Обдаровані діти”, спрямованої на виявлення та розвиток здібностей, нахилів, талантів обдарованих дітей.
У навчальних закладах освіти створено класи з поглибленим вивченням окремих предметів (іноземної мови, математики) працює МАН.
Tetiiv_RDA

Зустріч Ковальчук Людмили з письменником-земляком
Драчом Іваном Федоровичем


Ковальчук Людмила (учениця Тетіївської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 3) – призер конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН 2007 року.
Вже багато років підряд призери 3-го та 4-го етапів Всеукраїнських олімпіад, конкурcів-захистів науково–дослідницьких робіт нагороджуються грамотами та грошовими преміями.
Традиційним стало і проведення щорічного районного свята “Геній вироста з дитини” при сприянні райдержадміністрації, відділу освіти та міської ради.
Переможці та призери отримують стипендії від голови райдержадміністрації та голови міської ради в розмірі від 30 грн. до 80 грн.
В 2006-2007 навчальному році стипендію від голови райдержадміністрації одержали 10 учнів, стипендії голови міської ради – 4. В 2007-2008 навчальному році з 1 вересня одержують відповідно 15 учнів, та 4 учні.
Відповідно учителі також нагороджуються стипендіями за роботу з обдарованими дітьми:
- стипендію в розмірі 100 грн. щомісячно одержують:
1. Онищенко Любов Олександрівна;
2. Коваль Оксана Олександрівна;
3. Скринжевська Лариса Іванівна.
Районна державна адміністрація відзначила за високі постійні результати з обдарованими дітьми регіональною премією в розмірі 2000 тис. грн. (одноразовою):
1. Бойко Тетяну Іванівну;
2. Соловей Олександра Григорівну;
3. Поліщук Петра Івановича.
Інноваційна діяльність у закладах освіти є пріоритетним напрямком організації методичної роботи, яку здійснює методичний кабінет.
Для забезпечення належного функціонування методичної служби району методичний кабінет працював над створенням ефективної системи роботи, спрямованої на розвиток творчої індивідуальності педагогічних і керівних працівників.
Систематично працюють семінари-практикуми з базових дисциплін, творчі групи, школи передового досвіду, майстер класу.
В районі працює обласна школа передового педагогічного досвіду, якою керує Заслужений вчитель України Бойко Тетяна Іванівна. По закінченню цієї школи учасники одержали сертифікати, які засвідчують, що вони були слухачами і повністю виконали програму обласної школи.
З 2007 року починає працювати районне методичне об’єднання учителів, які читають курс „Християнська етика. Біблійна історія”. Курси по підготовці даної категорії учителів проводилися на базі райметодкабінету при участі Київського обласного інституту післядипломної освіти педагогічних кадрів.
Надавалася допомога по плануванню роботи з обдарованими дітьми, по атестації, апробації підручників, по оформленню передового педагогічного досвіду, рекомендацій по оформленню матеріалів на виставку.
Робота методичного кабінету стає все ефективнішою:
- Дзвеняцьке НВО „ЗОШ І-ІІ ступенів – дитячий садок” працює за Програмою „Школа, як осередок розвитку громадян”, яка виховує в учнів ініціативність у вирішенні проблем сільської громади;
- з 2005 року семінари-практикуми проходять з психологічним супроводом, який проводить методист райметодкабінету Поліщук Марія Анатоліївна (відповідальна за психологічну службу);
- в 2005 році методист по спеціальній освіті Яремич Наталія Вікторівна очолює районну психолого-медико-педагогічну комісію;
- з 1988 року секретарем-друкаркою працює Герасимюк Раїса Михайлівна, яка починала з маленької друкарської машинки, а в даний час освоїла комп’ютерну техніку;
- у 2007 році створена і продовжує працювати Республіка органів самоврядування Тетіївщини („РОСТ”) під керівництвом Василенко Олени Семенівни;
- методисти Решетник Людмила Олександрівна, Поліщук Марія Анатоліївна та Щербінська Тетяна Володимирівна, які відповідають та ведуть роботу методичних об’єднань з базових дисциплін;
- Шляхтиченко Тамара Дмитрівна координує роботу початкової школи;
- за раціональне використання бібліотечних фондів шкіл району відповідає методист по бібліотечних фондах шкільних підручників Скочик Парасковія Панасівна;
- Кривошея Наталія Іванівна очолює роботу з дошкільними закладами району;
- методист з охорони дитинства Бондарець Лідія Петрівна відповідає за роботу з дітьми, які мають певний статус;
- методист з кадрових питань Березнюк Олена Петрівна відповідає за організацію навчально-методичного та кадрового забезпечення закладів освіти району.
Методична служба 21 століття – ось головна мета сучасного розвитку освіти. Вдивляючись в майбутнє, ми, в теперішньому сьогоденні, маємо переживати минуле, або дійти життєдайної мети: освіта – це і є життя, а ми - постійні учні, бо навчаємось у своїх вихованців радості світосприймання, природності поведінки, нетрадиційного погляду на звичайні речі, здатності до творчості, відданості, упереджень і стереотипів. То ж опануймо мистецтвом навчати і вчитися, тоді ми завжди будемо йти в ногу із сучасністю.


категорія: Про РМК /

  
  

Відділ освітиІнформаційна відкритість
Атестація навчальних закладів
Моніторингові дослідження
Мережа закладів освіти
Відділ освіти
Впровадження нового Державного стандарту
План роботи відділу освіти
Державні закупівлі
Централізована бухгалтерія
Господарча група
Рівний доступ до якісної освіти

  

Корисні посилання

Київська обласна держадміністрація Департамент освіти і науки Київської обласної держадміністрації Департамент освіти і науки Київської обласної держадміністрації Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України КВНЗ КОР 'Академія неперервної освіти' МАН Український центр оцінювання якості освіти Київський регіональний центр оцінювання освіти Освітній портал ПЕДПРЕСА Київська обл. ІСУО Київська обл. ІСУО Київська обл. ІСУО Київська обл. ІСУО

  
Погода Тетіїв

Районні сайти

Тетіївська районна державна адміністрація Тетіївська районна рада Інформаційний портал Тетіївщини Тетіївська міська рада Тетіївська організація