START SES

Відділ освіти
Тетіївської районної державної адміністрації

« Завдання ІІ (районного) етапу олімпіад | Семінар директорів (Степівське НВО) »

06.03.2014

Положення про освітній округ від 27 серпня 2010 року № 777


Tetiiv_RDA

ТЕТІЇВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
від  14 грудня 2012 року                                                                                 № 910

Про створення районної координаційної ради
з питань розробки районного плану створення
освітніх округів та модернізації мережі  навчальних закладів

На   виконання  Указу  Президента  України  від  12.03.2012 №  187/2012  „Про Національний план дій на 2012 рік щодо впровадження Програми економічних реформ на 2010-2014 роки „Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава”, розпорядження Кабінету Міністрів України від 05.09.2012 № 675-р „Про схвалення методичних рекомендацій щодо складення регіональних планів створення освітніх округів та модернізації мережі професійно-технічних, загальноосвітніх навчальних закладів, у тому числі шкіл-інтернатів», Закону України „Про місцеві державні адміністрації”, на виконання розпорядження голови Київської обласної державної адміністрації  від 19.11.2012 № 498 «Про розробку обласного плану створення освітніх округів та модернізації мережі навчальних закладів, у тому числі шкіл –інтернатів», та з метою забезпечення довгострокового планування розвитку району, формування системи навчальних закладів, необхідної для надання високоякісних освітніх послуг:

1. Створити районну координаційну раду з питань розробки районного плану створення освітніх округів та модернізації мережі навчальних закладів (далі – районна координаційна рада), у складі згідно з додатком.

2. Організувати діяльність районної координаційної ради та забезпечити її взаємодію з обласною координаційною радою.

3. Районній координаційній раді у своїй діяльності керуватися методичними рекомендаціями щодо складення регіональних планів створення освітніх округів та модернізації мережі загальноосвітніх навчальних закладів, схваленими розпорядженням Кабінету Міністрів України від 05.09.2012 №675-р.

4. Районній координаційній раді розробити районний план створення освітніх округів та модернізації мережі навчальних закладів на 2012 – 2015 роки, визначити її ефективність щодо задоволення потреб населення у високоякісних освітніх послугах та до 28.12.2012 подати його на затвердження голові адміністрації.

5. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника голови адміністрації С.В.Строянівського.


Голова адміністрації                     /Підпис/                              І.І.Миколюк

                                                   

Додаток
до розпорядження
голови адміністрації
14.12.2012р. № 910

С К Л А Д
районної координаційної ради з питань розробки
районного плану створення освітніх округів та
модернізації мережі навчальних закладів

Строянівський                           - заступник голови адміністрації,
Святослав Віталійович                голова районної координаційної ради

Прибиш                                  - начальник відділу освіти райдержадміністрації,
Іван Іванович                               заступник районної координаційної ради

                                         Члени районної координаційної ради:

Катков                                  - заступник голови
Віктор Євгенійович                   Тетіївської районної ради (за згодою)

Затишний                                - начальник фінансового управління
Віктор Володимирович             адміністрації

Прищепа                                 - головний спеціаліст відділу освіти
Ніна Борисівна                            адміністрації

Кузнєцова                               - головний спеціаліст відділу освіти
Олена Володимирівна               адміністрації

Дімова                                   - голова районної організації профспілки 
Марія Степанівна                       працівників освіти

Гусарчук                                 - завідуюча районним методичним кабінетом
Ольга Іванівна                            відділу освіти адміністрації

Криворученко                          - начальник Тетіївського районного центру
Валентина Харитонівна            зайнятості

 

Керівник апарату
адміністрації                              /Підпис/                              О. П. Возний      

Tetiiv_RDA

ТЕТІЇВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 14 січня 2013 року                                                                                  № 9

Про розробку районного плану створення
освітніх округів та модернізації мережі
навчальних закладів

Відповідно до Закону України „Про місцеві державні адміністрації”, Указу Президента України від 12.03.2012 №  187/2012 „Про Національний план дій на 2012 рік щодо впровадження Програми економічних реформ на 2010-2014 роки „Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава”, розпорядження Кабінету Міністрів України від 05.09.2012 № 675-р „Про схвалення методичних рекомендацій щодо складення регіональних планів створення освітніх округів та модернізації мережі професійно-технічних, загальноосвітніх навчальних закладів, у тому числі шкіл-інтернатів», на виконання розпорядження голови обласної державної адміністрації від 19.11.2012 № 498 «Про розробку обласного плану створення освітніх округів та модернізації мережі навчальних закладів, у тому числі шкіл –інтернатів», розпорядження голови Тетіївської адміністрації від 14.12.2012 № 910 «Про створення районної координаційної ради з метою розробки плану створення освітніх округів та модернізації мережі навчальних закладів», та з метою забезпечення довгострокового планування розвитку району, формування системи навчальних закладів, необхідної для надання високоякісних освітніх послуг:

1. Схвалити районний план створення освітніх округів та модернізації мережі навчальних закладів на 2013 - 2015 роки (далі – План), що додається, та подати на затвердження Тетіївській районній раді.

2. Після затвердження в установленому порядку Тетіївською районною радою Плану, районній Координаційній раді, відділу освіти адміністрації, керівникам навчальних закладів району забезпечити його виконання.

3. Фінансовому управлінню райдержадміністрації передбачити щорічно у проекті бюджету кошти на реалізацію даного Плану за рахунок загальних асигнувань виділених на утримання закладів освіти.

4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника голови адміністрації С.В.Строянівського.

 

Голова адміністрації /Підпис/ І.І.Миколюк

 

 

Районний план створення освітніх округів
та модернізації мережі загальноосвітніх навчальних закладів району
на 2013-2015 роки

№ з/п

Заходи з модернізації мережі навчальних закладів

Терміни виконання

Джерела фінансу-вання

Відповідальні особи

1.

Вивчити стан розвитку мережі навчальних закладів, визначення її ефективності щодо задоволення потреб населення у високоякісних освітніх послугах, соціальної та економічної доцільності, перспектив модернізації відповідно до демографічних показників, рівня міграції, стану ринку праці, фінансування, а також складення планів, створення освітніх округів і своєчасного їх коригування відповідно до потреб та економічних можливостей регіону.

2013- 2015

 

Координаційна рада

2.

Визначити орієнтовні обсяги регіонального замовлення на освітні послуги відповідно до державних стандартів освіти, навчальних програм, базового навчального плану за результатами щорічного аналізу стану та перспектив розвитку наявної мережі навчальних закладів.

2013- 2015

 

Координаційна рада

3.

Провести детальний аналіз:

3.1. потреби у навчальних закладах дошкільної, загальноосвітньої, позашкільної, професійно-технічної освіти, міжшкільних навчально-виробничих комбінатів;
3.2. стану будівель навчальних закладів, потреби у будівництві, капітальному ремонті, реконструкції об’єктів, обсягу відповідного фінансування, наявності необхідних приміщень, внутрішніх вбиралень, водогонів, систем опалення, їдалень, спортивних залів, майстерень;
3.3. розташування навчальних закладів різних типів відносно місць проживання учнів;
3.4.потреби у створенні навчально-виховних комплексів, освітніх округів;
3.5. можливостей транспортної системи, порівняльної картосхеми розташування навчальних закладів і їх транспортної доступності;
3.6. демографічної ситуації з прогнозуванням дитячого контингенту на наступні п’ять років;
3.7. рівня попиту населення на освітні послуги (з урахуванням потреби у поглибленому вивченні окремих предметів, допрофільній та профільній підготовці, мови навчання, форм організації навчально-виховного процесу, змінності навчання, забезпечення варіативності освітніх послуг для задоволення індивідуальних запитів учнів, зокрема обдарованої молоді, осіб, які потребують соціальної допомоги та реабілітації, а також дітей з особливими освітніми потребами);
3.8. пропозицій навчальних закладів щодо об’єднання в освітні округи;
3.9. пропозицій територіальних громад щодо необхідності створення освітніх округів, реорганізації та ліквідації навчальних закладів;
3.10. освітніх запитів національних меншин;
3.11. рівня забезпеченості педагогічними кадрами, іншими спеціалістами;
3.12. відповідності оснащення навчальних закладів сучасним вимогам;
3.13. потреби у пришкільних інтернатах, гуртожитках;
3.14. відповідності мережі професійно-технічних навчальних закладів структурі економіки та ринку праці регіону;
3.15. інформації про результативність і ефективність діяльності навчальних закладів, перспектив зайнятості молоді;
3.16. можливостей концентрації та ефективного використання матеріально-технічних, кадрових, фінансових ресурсів регіону для урізноманітнення форм організації навчання і виховання, підвищення ефективності навчально-виховного процесу;
3.17. у разі закриття навчальних закладів - рішень територіальних громад, рівня організації навчання учнів, підвезення до інших навчальних закладів, забезпечення автотранспортом, працевлаштування вивільнених педагогічних, науково-педагогічних кадрів та персоналу;
3.18. економіки регіону за галузями, розподілу зайнятого і незайнятого населення, кон’юктури ринку праці;
3.19. фінансування галузі освіти в регіоні протягом останніх 10 років, обсягу витрат на одного учня (вихованця) та відповідності фінансовим нормативам;
3.20. ризиків, пов’язаних з оптимізацією мережі навчальних закладів (їх створенням, реорганізацією та ліквідацією), об’єднанням у навчально-виховні комплекси, створенням освітніх округів, професійно-технічних навчальних закладів, а також адміністративних перешкод;
3.21. актуальності модернізації мережі навчальних закладів та обраних для цього методів, реалістичності виконання планів, тенденцій розвитку варіативності освіти в регіоні відповідно до національних та світових тенденцій, альтернативних варіантів і результатів виконання планів.

Липень,
щороку

 

Координаційна рада

4.

Розробити конкретні завдання з модернізації мережі, зокрема щодо створення освітніх округів відповідно до соціально-економічних і культурно-освітніх потреб населення, наявної матеріально-технічної, науково-методичної бази, кадрового потенціалу та економічної доцільності.

2013

 

Координаційна рада

5.

Створення НВО (навчально–виховних об’єднань).

2013-2015

Місцевий бюджет

Відділ освіти райдержадміністрації

6.

Створення освітніх округів (забезпечення сучасними навчальними кабінетами, розширення курсів, факультативів, спецкурсів за вибором, забезпечення навчальних комп’ютерних комплексів опорних загальноосвітніх навчальних закладів мультимедійними інтерактивними дошками, тощо).

2013

Місцевий бюджет

Відділ освіти райдержадміністрації

7.

Забезпечення підвезення до опорних закладів учнів із закладів, що входять до складу освітнього округу, відповідно до розкладу, затвердженого радою округу.

2013-2015

Місцевий бюджет

Відділ освіти райдержадміністрації

8.

Здійснення дистанційного навчання, включаючи курси підвищення кваліфікації вчителів

2013-2015

Місцевий бюджет

Відділ освіти райдержадміністрації

9.

Розробити модель освітнього округу

2013

 

Координаційна рада

10.

Вивчити питання щодо ефективного використання вивільнених у зв’язку з відсутністю учнівського контингенту приміщень навчальних закладів у житло (соціальні гуртожитки) для педагогічних працівників, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

2013

 

Відділ освіти райдержадміністрації

11.

Вивчити питання щодо необхідності довгострокової освітньої програми, створення об’єднань, освітніх округів.

2013

 

Відділ освіти райдержадміністрації

12.

Провести аналіз виконання заходів районного плану створення освітніх округів та модернізації мережі професійно-технічних, загальноосвітніх навчальних закладів, у тому числі шкіл-інтернатів

Грудень,
щороку

 

Відділ освіти райдержадміністрації

13.

Здійснити контроль виконання заходів регіонального плану створення освітніх округів та модернізації мережі загальноосвітніх навчальних закладів.

2013-2015

 

Відділ освіти райдержадміністрації

14.

Інформування про виконання районного плану створення освітніх округів та модернізації мережі загальноосвітніх навчальних закладів

Липень,
щороку

 

Відділ освіти райдержадміністрації

 

 

Керівник апарату
адміністрації /Підпис/ О.П.Возний

 

Начальник відділу освіти
райдержадміністрації                           /Підпис/                                             І.І.Прибишкатегорія: Відділ освіти /

  
  

Відділ освітиІнформаційна відкритість
Атестація навчальних закладів
Моніторингові дослідження
Мережа закладів освіти
Відділ освіти
Впровадження нового Державного стандарту
План роботи відділу освіти
Державні закупівлі
Централізована бухгалтерія
Господарча група
Рівний доступ до якісної освіти

  

Корисні посилання

Київська обласна держадміністрація Департамент освіти і науки Київської обласної держадміністрації Департамент освіти і науки Київської обласної держадміністрації Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України КВНЗ КОР 'Академія неперервної освіти' МАН Український центр оцінювання якості освіти Київський регіональний центр оцінювання освіти Освітній портал ПЕДПРЕСА Київська обл. ІСУО Київська обл. ІСУО Київська обл. ІСУО Київська обл. ІСУО

  
Погода Тетіїв

Районні сайти

Тетіївська районна державна адміністрація Тетіївська районна рада Інформаційний портал Тетіївщини Тетіївська міська рада Тетіївська організація